Iparági kérdőíves felméréseink

A CEEMID iparági kérdőívet online kitöltésre terveztük. A kérdőívek terjesztésére megbízható szakmai szervezeteket, közös jogkezelőket, állami szerveket kérünk meg. Ezen kívül lehetőséget adunk a szakembereknek, akik hallottak a felmérésről, de valamiért nem kaptak meghívót, hogy a CEEMID-től kapjanak kérdőívet. Legutóbbi magyarországi zenei felmérésünkre a meghívókat 13 szakmai szervezet küldte meg levelező- és taglistájára, összesen 16,000 részben átfedő címre. Ezen kívül kb. 250 személy jelentkezett nálunk kitöltésre.

A kérdőívek a szélesebb nyilvánosság számára nem elérhetőek, hogy elkerüljük az adatok egyik lehetséges manipulálását. A nagy számú, decentralizált megkérdezési lista az egyik garanciája annak, hogy a kutatást végző szervezet a válaszok, vagy a válaszadás ideje alapján sem tudja azonosítani a válaszadót.

Magánszemélyektől csak anonim adatokat gyűjtünk, és a kérdőívet olyan módon szerkesztjük meg, hogy a válaszadó személye ne legyen kitalálható.  A kérdőíven nem szerepel semmilyen személyes azonosításra alkalmas adat, pl. név, e-mail cím. A kisebb települések neve helyett csak a megye kerül feltüntetésre, ha főváros-vidék különbséget próbálunk feltárni.

A kérdőívek kitöltése online történik, a válaszadó számítógépen.

Milyen szakembereket kérdezünk?

Olyan kérdőíveket szerkesztünk, amelyek a zenei és audiovizuális iparág szakemberei számára a szakmájuktól, feladatkörüktől függetlenül értelmezhetők.

 • Ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen szakmai, anyagi körülmények között és hányan dolgoznak a magyarországi koncerteken, kérdéseket kell feltennünk az előadóművészeken túl a hangtechnikusoknak, a világosítóknak, a színpadmesternek és csapatának, a szállítóknak. Ismereteket kell szerezzünk a befogadó kulturális létesítmények állandó és alkalmi stábjáról is.
 • Ahhoz, hogy megértsük, hányan élnek meg filmgyártásból, ugyanígy kérdéseket kell feltegyünk minden fontosabb stábtag szempontjából. Bár a produkciós cégektől fontos áttekintő információkat kaptunk, a teljes magyar filmgyártás megértéséhez minden stábtag nézőpontját ismerni kell, mert egy helyszíni hangmérnök, egy színművész és egy kellékes különböző mennyiségű produkcióban lehet érintett egy évben.
 • Minden kreatív iparág dolgozóira jellemző, hogy időnként vagy általánosan szereznek a rokon kreatív szakmáknál is jövedelmet. Zenészek írnak vagy feljátszanak filmzenéket; filmkészítők reklámfilmet forgatnak; a zene- és filmipar megjelenik a rádióban és a tévében is. Jelentős az átjárás a színpadi előadóművészetek felé is.
 • A kreatív iparágak jelentős, pozitív gazdasági hatást fejtenek ki a hazai turizmusra, vendéglátásra, szállításra.

A kérdőíveink nagyon hosszúak, mert úgy vannak megtervezve, hogy egy teljes lemezfelvétel vagy filmfelvétel folyamatát felmérjék. Értelemszerűen az egyes stábstagokra és kreatívokra nem vonatkozik az összes kérdés, és a kérdőíven navigációs (logikai) kérdések segítik a nem releváns kérdések kihagyását. Ha például valaki nem dolgozik filmes utómunkában, akkor az összes erre vonatkozó kérdést egy kattintás után átugorja a számítógép.

A kérdések egy részének megválaszolása opcionális, egy része kötelező. Természetesen a „kötelező” kérdéseket is ki lehet hagyni, de az ilyen kérdőívek olyan hiányosak lesznek, hogy azokat nem dolgozzuk fel.

Mit kérdezünk a vállalkozásoktól?

A magánszemélyek esetében fokozottan kell figyelni az adatvédelem szempontjaira. A vállalkozások esetében elsősorban cégnyilvános adatokból dolgozunk.

A kreatív és kulturális iparágak jellemzője, hogy az iparág vállalkozásainak nagy része mikrovállalkozás. A mikrovállalkozások Magyarországon lényegesen egyszerűsített KSH, NAV és pénzügyi beszámolókat készítenek. Ez a vállalkozások számára nagy előny, de egyben a kreatív iparágak teljesítményének nagy részét láthatatlanná is teszi.

A mikrovállalkozásoktól nem anonim adatokat gyűjtünk, de az adatokat csak statisztikailag összesítve,  a vállalkozások nevével nem összeköthetően tesszük közzé.  Az adatgyűjtésünk egyszerűek,  és a nagyobb vállalkozásokkal való összevethetőséget szolgálják.

 • Alapvető árbevételi szegmentációt kérünk, vagyis azt, hogy egy utómunka cég mondja meg, hogy évente hány százalékban dolgozik játékfilmeken, televíziós produkciókon és reklámfilmeken, és mennyi nem audiovizuális bevétele van. Erre azért van szükség, mert nincsenek állami statisztikák a film-, tévé- és reklámipar adatainak elkülönítésére.
 • Rákérdezünk bizonyos kedvezményes adózás formák és önkormányzati, állami vagy EU-s támogatási formák használatára. Ennek célja, hogy megértsük, a támogatási programok elérik-e célközönségüket.
 • Majdnem minden kérdésünk kitöltése opcionális.

Mit kérdezünk a magánszemélyektől?

Az alábbi típusú adatokat gyűjtjük a szakemberektől:

 • Karrier adatokat: az illető mióta van a pályán, milyen feladatköröket lát el egy koncerten, egy hangfelvételen, egy filmes forgatáson, egy filmes előkészítő vagy utómunka során.
 • Produkciós adatokat: A zeneiparban a különböző élőzenei rendezvények, rögzített hangfelvételek és bejegyzett szerzemények éves számát, az ezekben való közreműködés formáját (pl. szerző, hangmérnök.) Az audiovizuális területeken a forgatásokon való részvételek számát, az utómunkák számát, a kifejlesztett forgatókönyvek számát.
 • Általános piaci adatokat: mekkora volt a jellemző és legnagyobb koncert-látogatottság,
 • Jövedelmi adatokat: az illető teljes állásban vagy részmunkaidősként vesz részt a zene- vagy audiovizuális ipar életében (a szabadúszokat, részmunkaidősöket is szeretnénk az iparágba beszámítani), a jövedelmekben milyen volt a jogdíjak, fellépti díjak, gázsik, munkabérek, stb aránya.
 • Demográfiai adatokat: jobbak vagy rosszabbak-e a foglalkoztatási, jövedelmi viszonyai a szakmának mint a magyarországi átlagnak, milyen a nők előremeneteli lehetősége, stb.

A magyarországi GDP például hosszú ideig nem tartalmazta az élőzene hozzáadott értékét. Ahhoz, hogy megmutassuk ennek az értékét, a jogdíjakat el kell különítsük a fellépti díjaktól.  Arról sincsen adat, hogy a magyar filmtámogatási rendszer hány munkahelyet teremt. Ahhoz, hogy ezt megértsük, a stáblisták, sőt, a stábok beszállítóinak jövedelmi viszonyaira is rá kell kérdeznünk.

Hogyan használjuk az adatokat?

Reméljük, hogy a következő példák meggyőzőek lesznek abban a tekintetben, hogy az adatgyűjtés hasznos és nem sérti senkinek a magán- vagy üzleti titkait.

 • A ProArt zeneipari jelentése egy 143 oldalas tanulmány a magyar zene helyzetéről. A magyar hangfelvételekbe történő befektetéseket és a magyar koncert és fesztiválélet munkahelyteremtő és nemzeti jövedelem-teremtő képességét számoltuk ki a felmért adatokból. A zeneipar munkakörülményeinek és adózási környezetének számos problémájára is fel tudtuk hívni a figyelmet. (Rövid prezentációs összefoglalója a blogunkban.)
 • A horvát zeneiparban dolgozók problémáit a magyar, szlovák és brit kollégákéval vetjük össze. Mivel a globális zeneipar szereplői (pl. Spotify, Apple) néhány év késéssel érkeznek meg Horvátországba, a helyi szakma a magyar és szlovák tapasztalatokkal felvértezve elkerülhet fontos hibákat.
 • Az NKA és a Cseh Tamás Programiroda számára igen alapos áttekintést készítettünk a magyar könnyűzene problémáiról, fejlődési elképzeléseiről, és a rendelkezésre álló támogatási konstrukciók továbbfejlesztésének lehetőségeiről. Ugyanezt a módszertant fogjuk alkalmazni a magyar és horvát filmipar helyzetének megértésére is.

További információk a kutatási módszertanról a vonatkozó oldalunkon találhatók (angolul).

Country and industry specific data about the music, audiovisual and film industries in Central Europe.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Az oldal használatának folytatásával hozzájárul a WordPress sütik (cookie) használatáhoaz. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Alapértelmezésként a ceemid.eu oldal engedélyezi a sütik használatát. A sütik által használt információt csak az Ön böngészője használja, például az oldalak megfelelő méretezésére, nem gyűjtünk Önről semmilyen adatot.

Close